10 Ngày 9 đêm

Thời gian:

Máy bay – Xe oto máy lạnh
Ngày khởi hành: 
25 hàng tháng
Giá từ: 
75,900,000 (VNĐ)

Thời gian:

Hàng không Turkish Airlines + Ô tô đời mới
Ngày khởi hành: 
24/05, 07/06, 21/06, 28/06,12/07/2018
Giá từ: 
59,900,000 (VNĐ)

Thời gian:

Hàng không Quatar Airway
Ngày khởi hành: 
18/11/2017
Giá từ: 
59,900,000 (VNĐ)

Thời gian:

Hàng không Qartar Airways
Ngày khởi hành: 
6, 27/10; 16/11; 23/12/2017
Giá từ: 
59,900,000 (VNĐ)

Thời gian:

Hàng không quốc tế Turkey Airlines
Ngày khởi hành: 
20/06; 10/07; 3/08
Giá từ: 
58,900,000 (VNĐ)
Share
Subscribe to RSS - 10 Ngày 9 đêm