9 Ngày 8 đêm

Thời gian:

Hàng không Turkey Airline
Ngày khởi hành: 
17/02/2018 (Mùng 2 tết nguyên đán), 28/4/2018
Giá từ: 
51,900,000 (VNĐ)

Thời gian:

Hàng không Vietnam Airlines
Ngày khởi hành: 
13/08/2017
Giá từ: 
84,900,000 (VNĐ)

Thời gian:

Hàng không Vietnam Airlines
Ngày khởi hành: 
15/6, 06/7,11/8, 15/09/2017
Giá từ: 
52,900,000 (VNĐ)

Thời gian:

Hàng không Turkey Airline
Ngày khởi hành: 
23/5; 6,8/6; 1/10; 5/11; 2/12/2017
Giá từ: 
47,900,000 (VNĐ)

Thời gian:

Hàng không 5* Quatar Airway
Ngày khởi hành: 
15/07/2017
Giá từ: 
54,900,000 (VNĐ)

Thời gian:

Hàng không 5* Quatar Airway
Ngày khởi hành: 
24/06
Giá từ: 
53,900,000 (VNĐ)

Thời gian:

Máy bay
Ngày khởi hành: 
26/03, 28/04*, 21/05, 22/06*, 28/07*
Giá từ: 
54,900,000 (VNĐ)

Thời gian:

Bay VN/ TG/ QR - Xe DL đới mới máy lạnh
Ngày khởi hành: 
Hàng tháng
Giá từ: 
48,000,000 (VNĐ)
Share
Subscribe to RSS - 9 Ngày 8 đêm